Romantic Kiss Day 2019 SMS, Images For Girlfriend/ Boyfriend

Romantic Kiss Day 2019 SMS- Kiss day annually celebrated on 13 February with your loved ones. Kiss day is one of the days of the Valentine week celebrated by kissing to each other. Everyone knows that February month is the month of love and kiss day also in the February month. The concept of the kiss is everyone in the society and kissing has many meanings. Kissing day celebrations aims is that to make appreciate a kiss in its own right. No any convention and no any social norms only a kiss that shows your love towards your loved ones.Kiss day is the special day for the couples, friends and loved ones where they kiss each other and show their loves. On kiss Day people show their love by sending and sharing of Kiss Day SMS with their loved ones. Here you get latest and huge collection of the Kiss Day SMS.

Kiss Day 2019 SMS For Girlfriend/Boyfriend


Kiss day is the time where people should know that you love them. On this special day, you can express your love by sending Kiss Day SMS to your loved ones. Here we have Kiss Day SMS for girlfriend/boyfriend for those who want to celebrate this day with his/her girlfriend/boyfriend and want to make their love special. Here you get romantic Kiss day SMS for your girlfriend and boyfriend.

Thêrê àrê Tulips in my gàrdên,
thêrê àrê Tulips in thê pàrk,
but nothing is morê bê bêàutiful
thàn our two lips mêêting in thê dàrk!

Nà ààp kuch kêhnà nà hum kuch kàhêngê,
Ààp bhi chup rêhnà hum bhi chup ràhêngê,
Hàr bààt kà êhsààs ho jàyàêgà sànàm..,
Jàb humàrê hoth àpkê hotho sê milêngê.
Nà jànê kàb wo hàsêên rààt hogi
Jàb unki nigàhê humàri nigàho kê sàth hogi
Bàithê hài hum us rààt kê intêzààr mê
Jàb unkê hotho ki surkhiyà humàrê hotho k sàth hogi
If i could bring bàck mêmoriês i would bring thê first dày i kissêd you i look you in thê êyês ànd fêlt lovê. Thànks god àn àngêl càmê into my lifê!

Kiss Day 2019 SMS For Him/ Her


On Kiss day, people show their love by sending Kiss Day SMS to loved ones. Here you get special Kiss Day SMS for your loved ones. Show your love you're by sending bellow Kiss Day SMS to loved ones. Here you get the best collection of the Kiss day SMS that makes your kiss day special.

Whàt Kissês Mêàn!
Kiss On Hànd=I Àdorê You,
Kiss On Chêêk=Lêts Bê Friênds,
Kiss On Nêck=I Wànt You,
Kiss On Lips=I Lovê You,
Kiss Ànywhêrê Êlsê=Lêts Not Gêt Càrriêd Àwày!

f À Kiss Could
Sày Just How
I Lovê You . . .
MY LIPS
Would Bê On YOURS
Forêvêr .

lifê is nothing without lovê,
lovê is êmotion & kiss is pràcticàl,
don’t gêt êmotionàl just b pràcticàl,
so stop loving ànd stàrt kissing.

Romantic Kiss Day 2019 Images


Romantic Kiss Day 2019 SMS, Images For Girlfriend/ Boyfriend Romantic Kiss Day 2019 SMS, Images  For Girlfriend/ Boyfriend Reviewed by Arjun Mali on 2/09/2019 Rating: 5

ads

Powered by Blogger.